Tillbaka till Aulis
Aulis Felanmälan

Lämna din felanmälan i formuläret till höger. Med hänvisning till GDPR godkänner jag att mina kontaktuppgifter får hanteras och skickas vidare till berörd entreprenör. Detta gör jag genom att skicka iväg formuläret.

Endast vid Akuta ärenden (exempelvis ett krossat fönster) ring journummer +46 76 76 49 606

Vid brand, olycksfall eller behov av polis ring 112

 

Leave your faultyreport in the form on the right. With reference to GDPR, I agree that my contact information may be handled and forwarded to the relevant contractor. I do this by sending the form.

Only in urgent cases (for example a broken window) call emergency number +46 76 76 49 606

In case of fire, accident or need of police call 112


Skicka