Om

Aulis 


är en byggkonsultfirma som har erfarenhet av hela byggprocessen från idé till färdigt hus. Vi har utvecklat ett värdeskapande koncept som bygger på vår samlade spetskompetens och vår egenframtagna arbetsmodell som har  tydligt kundfokus. Vi utvecklar befintliga fastigheter och vi bygger nya hus hållbart, miljövänligt och med hög kvalitet.


Det vi erbjuder hjälp inom är framförallt samordning, projektledning, kalkylering och upphandling. Med vårt värdeskapande koncept och vår långa erfarenhet kan vi minska era kostnader samt hjälpa er att undvika onödiga fallgropar och tidstjuvar i utvecklingen av er fastighet. Vår styrka är samordning, samverkan och dialog mellan olika parter såsom kund, entreprenör, investerare, arkitekt, beställare och myndighet.


Kunder och typuppdrag:


  • Företag som behöver hjälp med kalkylering, samordning och uppföljning (arkitektkontor, försäkringsbolag, byggföretag)


  • Investerare som behöver hjälp med budget, samordning och projektledning, nybyggnation


  • Brfer/fastighetsägare som behöver hjälp med budget, upphandling och samordning, större renoveringar/fastighetsutvecklingAuliskoncernen har en fastställd policy för ansvarstagande inom hållbar utveckling för sociala-, etiska- och miljömässiga aspekter och arbetar utifrån ett egenutvecklat värdeskapande koncept med kvalitet- och kundfokus.______________________________________________________________

Kontakta oss


Camilla Lindmark VD

camilla@aulis.nu


Gunilla Enquist

gunilla@aulis.nu

070-583 66 00


Patrik Larsson

patrik@aulis.nu

072-559 35 70


Aulis konsult & utveckling AB

Luleå Science Park

Aurorum 2

977 75 LULEÅ