Om

Aulis är en byggkonsultfirma som har erfarenhet av hela byggprocessen från idé till färdigt hus.

Vi har utvecklat ett värdeskapande koncept som bygger på vår samlade spetskompetens och vår egenframtagna arbetsmodell som har tydligt kundfokus. Vi utvecklar befintliga fastigheter och vi bygger nya hus hållbart, miljövänligt och med hög kvalitet.

Vi erbjuder hjälp inom samordning, projektledning, kalkylering och upphandling. Med vårt värdeskapande koncept och vår långa erfarenhet kan vi minska kostnader samt hjälpa er att undvika onödiga fallgropar/tidstjuvar i utvecklingen av er fastighet. Vår styrka är samordning, samverkan och dialog mellan olika parter såsom kund, entreprenör, investerare, arkitekt, beställare och myndighet.

Auliskoncernen har en fastställd policy för ansvarstagande inom hållbar utveckling för sociala-, etiska- och miljömässiga aspekter och arbetar utifrån ett egenutvecklat värdeskapande koncept med kvalitets- och kundfokus.

Kunder och typuppdrag:

Företag som behöver hjälp med kalkylering, samordning och uppföljning (arkitektkontor, försäkringsbolag, byggföretag)
Investerare som behöver hjälp med budget, samordning och projektledning, nybyggnation
Brfer/fastighetsägare som behöver hjälp med budget, upphandling och samordning, större renoveringar/fastighetsutveckling
aulis-personal

Kontakta oss

Camilla Lindmark VD
camilla@aulis.nu

 

Gunilla Enquist
gunilla@aulis.nu

Patrik Larsson
patrik@aulis.nu

 

Luleå Science Park
Aurorum 2
977 75 LULEÅ

 

 

År 2021 har Aulis fått två priser/utmärkelser
Norrlandsbjörnen, Norrlandsförbundet
Årets företagare i Luleå, Företagarna