Projekt

Projekt: Lillasyster 


-Nyproduktion flerbostadshus i centrala Luleå, färdigställdes våren 2019


Som ett stilfullt yngre syskon till det ståtliga "Erikssonska stenhuset" Köpmangatan 31.På ett varsamt och estetiskt sätt möter det moderna historien.


Fastigheten är lugnt belägen i centrala Luleå och angränsar till Storgatan, Luleås huvudsakliga handelsstråk.


 

Projekt: Nanna AB


-Nyproduktion av flerbostadshus i centrala Boden


I kvarteret Balder på Kungsgatan kommer Nanna välkomnas.


Bevarandet av charmig småstadskänsla med gröna, lummiga omgivningar.Här bygger vi  ett modernt flerbostadshus på 3 våningar och 23 lägenheter, där husets utseende och placering tar hänsyn till dess kontext i form av den historiska omgivande bebyggelsen, gröna infrastrukturen och Bodens centrums småstadskaraktär. Parkering och  gemensamhetsytor för rekreation, lek och rörelse planeras på gården.   


Fastigheten är centralt belägen i den charmiga gamla stadsdelen med närheten till Bodens vackra järnvägsstation och Brännastrand. Alldeles intill ligger restaurang Panelen med dess traditionella och gemytliga atmosfär och byggnadens hundraåriga historia.


Långsiktig hållbarhet är en viktig del i vårt flexibla byggkoncept, vilket kommer att speglas i fastighetens miljösmarta materialval och byggprinciper.Projekt: Benita AB


-Nyproduktion av flerbostadshus på Ejdergränd i Luleå


Aulis i Norr AB kommer, tillsammans med A&D Arkitektkontor AB att bygga ca 20 st lägenheter som kommer att tillfora den befintliga miljon på Ejdergränd ett helt nytt kvarter som i skala, gestaltning och disposition speglar områdets historia som jordbruks- och fiskeby. Den befintliga byggnaden bevaras och byggs om till 4 st lägenheter.


Utemiljon skall präglas av en öppen miljö med gräsbeväxta gårdstun som angränsar mot omgivande befintlig bebyggelse.

Gemensamma odlingslotter kommer att anordnas och för att förlänga säsongen kan det gemensamma växthuset uppföras i söderläge orienterat mot cykel- och parkeringsytan och blir på så sätt en naturlig träffpunkt till vardags. Centralt skapas en gård mot vilken lägenheternas entreer vetter. Ytan uppmuntrar till möten, lek och samvaro - och här möts man pa ett naturligt och okonstlat sott.


Lägenheterna kommer att vara prissattta i det nedre spannet för att, helt enligt Aulis värderingar, skapa en ekonomisk trygghet hos köparna. Stora anpasningsmöjligheter gällande kök och ytskikt kommer att erbjudas. På parkeringarna kommer det att monteras flera riktiga laddstolpar för elbilar. Alla lägenheter kommer att utrustas med KNX-system.
 

______________________________________________________________

Kontakta oss


Camilla Lindmark VD

camilla@aulis.nu


Gunilla Enquist

gunilla@aulis.nu

070-583 66 00


Patrik Larsson

patrik@aulis.nu

072-559 35 70


Aulis konsult & utveckling AB

Luleå Science Park

Aurorum 2

977 75 LULEÅ