Lämna din felanmälan i formuläret till höger. Med hänvisning till GDPR godkänner jag att mina kontaktuppgifter får hanteras och skickas vidare till berörd entreprenör. Detta gör jag genom att skicka iväg formuläret. 
Endast vid Akuta ärenden (exempelvis ett krossat fönster) ring journummer +46 76 76 49 606
Vid brand eller behov av polis ring 112.
Leave your error report in the form on the right. With reference to the GDPR, I agree that my contact details may be handled and forwarded to the contractor concerned. I do this by sending the form.
Only for urgent matters (for example a broken window) call emergency number +46 76 76 49 606
In the event of a fire or if the police are needed, call 112.