Aulis
byggkonsultfirma med erfarenhet från idé till färdigt hus.

Vi har utvecklat ett värdeskapande koncept som bygger på vår samlade spetskompetens och egenframtagna arbetsmodell som har tydligt kundfokus. Vi utvecklar befintliga fastigheter och vi bygger nya hus hållbart, miljövänligt och med hög kvalitet.

Vi erbjuder hjälp inom samordning, projektledning, kalkylering och upphandling. Med vårt värdeskapande koncept och vår långa erfarenhet kan vi minska kostnader samt hjälpa er att undvika onödiga fallgropar/tidstjuvar i utvecklingen av er fastighet. Vår styrka är samordning, samverkan och dialog mellan olika parter såsom kund, entreprenör, investerare, arkitekt, beställare och myndighet.

Auliskoncernen har en fastställd policy för ansvarstagande inom hållbar utveckling för sociala-, etiska- och miljömässiga aspekter och arbetar utifrån ett egenutvecklat värdeskapande koncept med kvalitets- och kundfokus.


År 2021 har Aulis fått två priser/utmärkelser
Norrlandsbjörnen, Norrlandsförbundet
Årets företagare, Företagarna

Boden Business Park
Teknikvägen 3
961 50 Boden

Camilla Lindmark VD, [email protected]
Patrik Larsson, [email protected]